Solvynol Green Alkaliskavettning 200L

8.725 kr

Solvynol Green är ett miljöanpassat alkaliskt rengörings- och avfettningsmedel speciellt lämpat till fordonstvätt.

Används vid rengöring av lastbilar, truckar, containers, kapell.

pH: 13-14

Svanenmärkt!

Tillgänglighet: Endast 2 kvar i lager

Märkning

En bild som visar ritning, tecken Automatiskt genererad beskrivning

Fara

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN.

Faroangivelser:

  • Orsakar allvarliga ögonskador
  • Irriterar huden

Säkerhetsåtgärder:

  • Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd
  • Vid kontakt med ögonen: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur ev kontaktlinser om det går lätt. Försätt skölja.
  • Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare

Säkerhetsdatablad

SA0351 SOLVYNOL GREEN (SWE)

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Solvynol Green Alkaliskavettning 200L”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Varukorg
%d bloggare gillar detta: