Rea!

Premium Gold 5L

329 kr

Används som ett vanligt schampo och lämnar en vattenavvisande polisheffekt i upp till ca 4 veckor.

Bilen poleras medan du tvättar den. pH: ca 7,0

Spädes med vatten

Spädes till en 2-5%-ig lösning. Applicera heltäckande över fordonet med svamp eller borste. Låt verka, men undvik intorkning. Spola rent med vatten. Undvik att tvätta i starkt solsken.

Tillgänglighet: I lager

Sanego Premium Gold

 

Klassificering av ämnet eller blandningen

Denna blandning är inte klassificerad som farlig vid bedömning enligt 1272/2008

Märkningsuppgifter

Faropiktogram

Ej tillämpligt

Signalord                     

Ej tillämpligt

Faroangivelse           

Ej tillämpligt

Kompletterande faroinformation

EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

Andra faror

Denna produkt innehåller inte några ämnen som bedöms vara ett PBT- eller vPvB-ämne Specifika koncentrationsgränser

KOKOSAMIDPROPYLBETAIN: Eye Irrit. 2: 4 % < C ≤ 10 % Eye Dam. 1: C > 10 %.

Säkerhetsdatablad

SA1490 SANEGO PREMIUM GOLD (SWE)

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Premium Gold 5L”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Varukorg
%d bloggare gillar detta: