Magic Dressing Däckglans 473ml

174 kr

Glansmedel från Auto Magic för uppfräschning och skydd av väderutsatt plast och gummi. Speciellt utmärkt för bilens däcksidor men även användbar på tex stötfångare och sidolister. Fukt- och smutsavstötande.

Tillgänglighet: I lager

 

Märkning

 

 

Piktogram Signalord Varning Farlighetsredovisning (ar)

H226 – Brandfarlig vätska och ånga.

H335 – Kan orsaka irritation i luftvägarna.

 

Försiktighetsåtgärd (er)

P210 – Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.

P280 – Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

P403+P233 – Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.

P403+P235 – Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.

P261 – Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.

P312 – Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare[/<1>]

Storlek

473ml, 1 Gallon, 5 Gallon

Säkerhetsdatablad

AUTO MAGIC MAGIC DRESSING

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Magic Dressing Däckglans 473ml”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Du kanske också gillar …

Varukorg
%d bloggare gillar detta: