Rea!

Concept Vista 500ml

219 kr

Concept Vista är en plastbehandling för bilens yttre plastdetaljer. Med Concept Vista får du tillbaka “ny-känslan” på solblekta plastdetaljer.

Concept återställer glansen på vinyl och plastytor. Skapar även en skyddande yta och har en riktigt bra hållbarhet!

Tillgänglighet: I lager

Säkerhetsinformation:

En bild som visar tecken, ritning Automatiskt genererad beskrivningEn bild som visar clipart Automatiskt genererad beskrivning

 

 

Fara

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN.

Faroangivelser:

  • Brandfarlig vätska och ånga
  • Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna
  • Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad

Säkerhetsåtgärder:

  • Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor.
  • Undvik att andas in ångor
  • Används endast utom hus eller i väl ventilerade utrymme
  • Använd skyddshandskar och skyddskläder samt ögonskydd eller ansiktsskydd.
  • VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare
  • Innehållet/behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella/ internationella föreskrifter.

Säkerhetsdatablad

Concept-Vista

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Concept Vista 500ml”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Varukorg
%d bloggare gillar detta: