Abel Rapid 234 polermedel 1L

832 kr

Mellan slipande polermedel. 3-i-1. I en enda applikation, korrigerar defekter, återställer en djup glans och skyddar. Eliminerar mindre brister (fina mikro-repor och lätta hologram) samt vattenfläckar. – Eliminerar slipmärken upp till 3000 korn med en medium skumskiva – Lämnar en extremt blank yta och skyddar i ett steg. För alla typer av färger. Poleringskorn av mycket hög kvalitet, gör ytan slät. Mycket lätt att använda.

+ -PRODUKTEN: Skyddar karossen i cirka 1 månad.

Tillgänglighet: Endast 2 kvar i lager

Märkning:

· 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen
· Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008
Produkten är inte klassificerad enligt CLP -förordningen.
· 2.2 Märk element
· Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008 ingenting
· Faropiktogram ingenting
· Signalord ingenting
· Faroangivelser ingenting
· Ytterligare indikationer:
Innehåller 1,2-bensisotiazol-3 (2H) -on, blandning av: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [nr. EC 247-500-7]; 2-
metyl-2H-isotiazol-3-on [nr. CE 220-239-6] (3: 1). Kan ge en allergisk reaktion.
Säkerhetsdatablad finns på begäran.
· 2.3 Andra faror
· Resultat av PBT- och vPvB -bedömning
· PBT: Inte tillämpbar.
· vPvB: Inte tillämpbar.

Säkerhetsdatablad

Abel rapid 234.sv

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Abel Rapid 234 polermedel 1L”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Varukorg
%d bloggare gillar detta: