Rea!

Magic Dressing Däckglans 18,92L

3.249 kr

Glansmedel från Auto Magic för uppfräschning och skydd av väderutsatt plast och gummi. Speciellt utmärkt för bilens däcksidor men även användbar på tex stötfångare och sidolister. Fukt- och smutsavstötande.

Tillgänglighet: I lager

 

Märkning

 

 

Piktogram Signalord Varning Farlighetsredovisning (ar)

H226 – Brandfarlig vätska och ånga.

H335 – Kan orsaka irritation i luftvägarna.

 

Försiktighetsåtgärd (er)

P210 – Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.

P280 – Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

P403+P233 – Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.

P403+P235 – Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.

P261 – Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.

P312 – Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare[/<1>]

Säkerhetsdatablad

AUTO MAGIC MAGIC DRESSING

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Magic Dressing Däckglans 18,92L”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Varukorg
%d bloggare gillar detta: